Ejer- og generationsskifte med succes

Image

En effektiv og vellykket proces kræver forberedelse

En stor del af landets forretninger kommer gennem årene til at gennemgå et ejerskifte eller et generationsskifte. At – med succes – overdrage sin forretning til en ny ejer kræver, at forretningen er forberedt optimalt til at gennemgå ejerskiftet.

Det er en omfattende proces, som stiller høje krav til de personer, som arbejder med ejerskiftet eller generationsskiftet i forretningen. Indsigt i og forståelse for den samlede proces er vital.

Som følge af mange års erfaring med ejerskifter og generationsskifter har vi tilegnet os den viden, som er afgørende for at kunne gennemføre et effektivt og ikke mindst vellykket forløb.

Vores tilgang til arbejdet med enhver type af forretning er baseret på en særdeles struktureret proces, som sikrer, at forretningens kommercielle forretningsgrundlag er etableret på et stærkt grundlag.

Et ejerskifte og generationsskifte skal forberedes i god tid

En dybere forståelse for den omfattende proces et ejerskifte/generationsskifte i en forretning er, herunder de forhold du skal være særligt opmærksom på, finder du herunder.


Grundlaget for forhandlingsprocessen er en værdiansættelse

Værdiansættelsen er udgangspunktet for forhandlingerne ved ejerskiftet

Værdiansættelsen udgør forhandlingsgrundlaget ved et ejerskifte i forretning, og derfor er det afgørende, at den er baseret på et veldokumenteret grundlag. Vi udarbejder altid en værdiansættelse på baggrund af forretningens historik, de ’vigtige faktorer’ og forretningens fremtidige potentiale.

Det resulterer i en prissætning, som afspejler den reelle markedsværdi og dermed giver dig det bedste udgangspunkt for en konstruktiv forhandlingsproces i forbindelse med ejerskiftet i forretningen, fordi værdiansættelsen tager hensyn til alle forhold og forbehold med relation til forretningen.

Hvordan vi udarbejder en værdiansættelse i forbindelse med et ejerskifte i forretning og et generationsskifte, og hvad de ’vigtige faktorer’ indebærer, kan du læse meget mere om på siden for ’Værdiansættelse’.

Hvis vurderingsprisen ikke indfrier dine forventninger, kan du med fordel lade os igangsætte en salgsmodning af forretningen og eventuelt en decideret virksomhedsudvikling.

Image

Hvad skal du være opmærksom på?

Forholdene, der har betydning for værdiansættelsen af forretningen, er forretningens juridiske grundlag, forretningens etablering og struktur samt forretningens aktuelle produktionsapparat og kapacitet. Hvordan områderne har betydning for prissætningen, får du forståelse for her.

For det juridiske grundlag gælder det, at kontraktgrundlaget med kunder såvel som leverandører skal være udarbejdet, så det tillader en ny ejer at overtage disse. Derudover skal købskontrakten udformes, så du ikke er juridisk bundet efterfølgende. Det er vores anbefaling, at de juridiske kontrakter i forbindelse med et salg eller køb af forretning bliver udarbejdet af en advokat.

Det centrale spørgsmål i forbindelse med selskabsstrukturen er, hvorvidt forretningen indgår i en holdingstruktur eller ej, da det har skattemæssig betydning for dig ved gennemførelsen af ejerskiftet i forretningen eller generationsskiftet. I relation til dette er det afgørende, at organisationsstrukturen er bæredygtig. Forstået på den måde, at der er mellemledere, som har den nødvendige indsigt i forretningen til at kunne træffe vitale beslutninger, og selvkørende teams med viden, der gør dem i stand til at fortsætte deres arbejde under en ny ejer.

Endeligt skal produktionsapparatet og kapaciteten kunne indfri markedets efterspørgsel på de givne produkter.

Vælger du at lade os igangsætte en salgsmodning af forretningen, opnår du optimale betingelser for, at forretningen er attraktiv for en ny ejer at overtage, hvilket samtidig påvirker værdiansættelsen positivt.

Når forretningen ikke er ejet af et holdingselskab

Hvis driftsvirksomheden på et tidspunkt skal sælges, er det en stor økonomisk fordel, hvis selskabet ejes af et holdingselskab. Det skyldes, at når et holdingselskab sælger et driftsselskab, vil avancen, der opnås ved salget være skattefrit, så længe ejerandelen er mindst 10 procent.

Hvis du derimod ikke har noget holdingselskab, men ejer driftsselskabet personligt, vil du blive beskattet personligt af hele avancen efter salget.

Med et holdingselskab kan du modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet, hvor pengene kan anvendes til andre investeringer i holdingselskabet eller udbetales senere, hvor disse beløb løbende vil blive beskattet.

Vær opmærksom på, at gennemføres en skattefri anpartsombytning eller en skattefri aktieombytning, må man ikke lade holdingselskabet sælge aktierne eller anparterne i datterselskabet i tre år fra ombytningstidspunktet.

En salgsmodning fremhæver de områder i forretningen, der bør optimeres for at maksimere forretningens værdi. Det kan kræve en decideret udvikling af forretningen, hvilket vi gerne aktivt tager del i.

Det er ikke alle områder i forbindelse med et ejerskifte i forretning og et generationsskifte, som vi kan varetage, fordi en salgsproces også involverer kompetent rådgivning og bistand fra advokat, revisor og pengeinstitut. Her er det vigtigt at alliere sig med kompetencer, der har en erhvervsmæssig tilgang til og forståelse for hele ejerskifteprocessen. Vi kender til alle aspekter med betydning for ejerskifteprocessen, hvilket gør os i stand til at involvere de relevante rådgivere i de rette faser i processen.


Et ejerskifte og generationsskifte kræver, at ejerlederen er forberedt på det mentale, personlige plan

Særligt for generationsskifte

Indledningsvist nævnte vi, at en klar ansvarsfordeling er afgørende for et problemfrit generationsskifte i forretningen. Her er det yderst vigtigt at lægge en klar plan for, hvordan forretningen skal overdrages fra den ene generation til den næste – alle parter skal være enige om, at planen følges, da der ellers kan opstå konflikter.

Et potentielt scenarie kan være en far, der har overdraget lederskabet til sin datter eller søn, men bibeholder en uformel magt i forretningen, fordi han stadig har sin daglige gang i forretningen og ikke kan lade være med at blande sig i beslutninger og processer. En sådan situation både kan og bør man undgå i et generationsskifte i forretning.

Alligevel er det et scenarie, der ofte opstår, hvis ikke generationsskiftet i forretningen gennemføres ud fra fælles forudsætninger. Det er erfaringen hos Summit Consulting, der har mange års erfaring med at rådgive ejerledere i forbindelse med generationsskifte og derfor ved, hvilke områder der kan være kritiske i processen. I mange tilfælde kan det være svært at se problemet, før det er opstået, men fordi vi og i særdeleshed Summit Consulting har et stort kendskab til de områder, som kan skabe konflikter i en familie, kan vi påpege dem og eventuelt opfodre til et samarbejde med Summit Consulting, der er vores uafhængige samarbejdspartner på dette område, hvis behovet eller ønsket om rådgivning måtte opstå.

Som en del af generationsskiftet kan der være ansvarsområder, som den nye generation ikke har tilstrækkelig erfaring med og derfor ikke er i stand til at udfylde optimalt. I en sådan situation kan det være både oplagt og nødvendigt at rekruttere en ejerlederpartner til forretningen. Via vores brede netværk af kompetente partnere og en struktureret rekrutteringsproces kan vi rekruttere den partner, som vil have en positiv indflydelse på virksomhedens daglige drift og udvikling.

Tøv ikke med at kontakte os for at høre, hvordan vi specifikt kan hjælpe dig og på bedst mulig vis skabe de bedste betingelser for et vellykket generationsskifte i forretningen.


Hvad skal der ske, når forretningen er solgt?

Efter et ejerskifte i forretning eller et generationsskifte får du som tidligere ejerleder et økonomisk udbytte og i mange tilfælde et tidsmæssigt råderum, som du kan bruge til mange andre ting end netop forretningsansvar- og ledelse. Hvordan du kan forvalte de økonomiske midler og de ”ekstra” timer i døgnet, er der flere muligheder for.

Hvis du har valgt at sælge din forretning, fordi du har besluttet at gå på pension, kan du selvfølgelig bruge udbyttet i den forbindelse. Men du kan også vælge at investere dine penge i en forretning i segmentet for små og mellemstore virksomheder. I mange tilfælde er det en klog beslutning, grundet gode afkast.

Vi har flere særdeles interessante investerings- og udviklingsprojekter, som vi søger investorer til. Du er velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder som investor, og du kan også læse meget mere om investering i små og mellemstore virksomheder på siden for ’Kapitalfremskaffelse’.

Et ejerskifte og generationsskifte bevirker et økonomisk udbytte, der kan investeres

Forbered et ejerskifte eller generationsskifte med The Family Business Map

Forbered dig bedst muligt med The Business Family Map

Som led i din forberedelse til ejerskiftet eller generationsskiftet kan du med fordel investere i The Family Business Map skrevet af Morten Bennedsen.

I bogen beskriver Morten Bennedsen de faser og forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med et generationsskifte, ligesom han giver konkrete strategier til, hvordan du håndterer disse bedst muligt.

Med The Family Business Map optimerer du dine forudsætninger for at gennemføre et effektivt og problemfrit generationsskifte yderligere.

Bogen kan købes i de fleste bog webshops.

Image

Kontakt os i dag

Vil du gennemføre et effektivt, trygt og vellykket ejerskifte eller generationsskifte i forretningen, inddrag os i processen allerede i dag.