Er du ejerleder og har din virksomhed udfordringer på grund af krisen?

Kontakt CEO Frank Jensen på 24 42 79 16 eller frank.jensen@m-plus-a.com og book et FIAG-møde.

Gratis og uforpligtende krisesparring med professionelle fagfolk.


Begynd salget, købet eller udviklingen af forretningen med FIAG - gratis, indledende sparring

Image

Kom godt i gang

Når du skal sælge, købe eller udvikle en forretning, er det vitalt at have den fulde forståelse for den kommende proces. Derfor har vi udviklet FIAG, der er gratis, indledende sparring i forbindelse med salg, køb og udvikling af forretning.

Vælger du at aktivere FIAG som en del af processen, tager vi en dialog med dig omkring den proces, du står overfor, samt de forventninger og forudsætninger du har. Med en klar forståelse for, hvor langt du er i forløbet, og hvilke overvejelser du har gjort dig, er vi i stand til at give dig den indsigt, som er afgørende for, at du kan indlede eller fortsætte arbejdet.

Det indebærer, at vi – med udgangspunkt i din situation – giver dig konkret forståelse for den rolle, som advokaten, revisoren, pengeinstituttet og vi som mæglere har i processen. Derudover råder vi dig også i forhold til næste skridt i fasen. Det er ikke nødvendigvis os, som på det pågældende tidspunkt skal inddrages i forløbet, i så fald vil vi guide dig videre til den eller de rette rådgivere.

FIAG er gratis, indledende sparring

Som ”gratis, indledende sparring” selvsagt indikerer, er det optimalt at aktivere servicen så tidligt som muligt i arbejdet. Alligevel udelukker det ikke, at du kan gøre FIAG til en del af processen, hvis du er påbegyndt arbejdet, men er gået i stå grundet manglende overblik. Udgangspunktet er altid din situation.

Vil du vide mere om fordelene ved at aktivere den gratis, indledende sparring som en del af processen, finder du uddybende information om servicen herunder.

Overvejer du at sælge, købe eller udvikle en mindre eller større virksomhed, så finder du masser af inspiration og information på hhv. M+A Smallbiz A/S  og Virksomhedsbørsen as.


Kompetente rådgiverpartnere støtter FIAG

Vores samarbejde med en række rådgiverpartnere bevirker, at vi kan inddrage advokat, revisor og pengeinstitut i den indledende fase, såfremt der er behov for afklaring omkring henholdsvis juridiske, økonomiske og/eller finansielle forhold ved salg, køb eller udvikling af virksomhed.

Det sikrer, at du har de bedste forudsætninger for at få det rette overblik og den nødvendige forståelse fra processens begyndelse.

Undgå en utilsigtet fakturafælde

Processen for salg, køb og udvikling af virksomhed er i alle tilfælde komplicerede og omfangsrige processer, der kan kræve inddragelse af en eller flere rådgivere, herunder advokat, revisor og pengeinstitut.

Med manglende viden om den enkelte rådgivers funktion i processen er der risiko for, at opstartsfasen hurtigt kan blive dyr, fordi du ikke ved, hvordan du skal gribe arbejdet an.

Vi ønsker, at du får den viden, der er afgørende for et vellykket forløb, uden at du ender i en utilsigtet fakturafælde. Derfor har vi udviklet FIAG, der er gratis, indledende sparring til ejerledere i forbindelse med salg, køb og virksomhedsudvikling.


FIAG tager udgangspunkt i dine krav og forventninger

En tæt dialog er udgangspunktet for den kommende proces

FIAG er en dybdegående dialog med dig omkring et salgs-, købs- eller udviklingsforløb, herunder de forudsætninger og ikke mindst forventninger du har til processen. Her vil vi også få en forståelse for, hvor langt du eventuelt er i processen, og hvilke overvejelser du har gjort dig. Det har betydning for, hvordan vi bedst muligt hjælper dig videre med projektet.

Eksempelvis er det ikke nødvendigvis os, der er en del af samarbejdet i den første fase, men derimod advokat, revisor eller pengeinstitut. I den situation vil vi give dig forståelse for den enkelte rådgivers funktion og et overblik over den samlede proces, så du ved, hvilken rådgiver du først og fremmest skal i kontakt med. I andre tilfælde er der afklaring på de øvrige rådgiveres ansvarsområder, og vi kan inddrages i processen ved salg, køb eller udvikling af virksomhed.

Optimalt set bør FIAG aktiveres så tidligt som muligt i forløbet. Men alle opgaver differentierer sig fra hinanden, og derfor skal du ikke undgå at gøre den gratis, indledende sparring til en del af processen, selvom du allerede er i gang med arbejdet - men mangler overblikket.


FIAG giver forståelse for salgsprocessen

Skal du sælge din forretning, er der mange forhold, du skal have kendskab til for at sikre en effektiv proces. De faser et salg af virksomhed kan bestå af, har vi samlet her. Alligevel kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen, da den gratis, indledende sparring sikrer, at der ikke mangler afklaring på områder med relation til de øvrige rådgivere, inden salgsprocessen igangsættes. Vi er altså ikke nødvendigvis en del af den første fase.

Manglende afklaring omkring skattemæssige, juridiske eller finansielle forhold vil betyde, at vi henviser dig til henholdsvis revisor, advokat eller pengeinstitut. Med den nødvendige afklaring kan vi efterfølgende igangsætte salgsprocessen, som blandt andet omfatter en værdiansættelse og eventuelt en salgsmodning og en virksomhedsudvikling.

Med FIAG får du forståelse for processen ved salg og køb af virksomhed

Få forståelse for køb af forretning

Har du besluttet, at du vil købe en forretning, har du med stor sandsynlighed gjort dig mange overvejelser. Ved at aktivere FIAG som en del af processen sikrer du dig selv, at du har taget stilling til alle de aspekter, et køb af virksomhed forudsætter. Ligeledes vil den gratis, indledende sparring sikre, der er afklaring på de områder, de øvrige rådgivere varetager i processen.

Som det er tilfældet ved salg af forretning, vil vi råde dig til at kontakte de øvrige rådgivere og opnå afklaring på relevante områder, såfremt det er afgørende for, at vi kan indlede processen med at finde den forretning, som matcher dine krav, interesser og kompetencer.

Med afklaring på alle relevante områder igangsætter vi købsprocessen, så vi kan finde den forretning, der skal være en del af din fremtid. Vores store database med mere end 10.000 potentielle sælgere, købere og investorer er udgangspunktet for forløbet.


Optimer forudsætningerne for udvikling med gratis, indledende sparring

Udvikling er en naturlig del af det at drive forretning. Alligevel kan der i nogle tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt tiden er inde til udvikling – ”for det går jo meget godt lige nu”. I andre situationer kan der være usikkerhed om, hvordan finansieringen af udviklingen skal foregå. Både tredje og fjerde scenarie findes med garanti også, så kan din begrundelse for udvikling af forretning ikke kategoriseres under et af de nævnte scenarier, skal det ikke udelukke dig fra at inddrage FIAG i processen.

Med FIAG er vi i stand til at opnå den grundlæggende forståelse for den fase, forretningen befinder sig i, og på baggrund heraf kan vi eksempelvis foreslå, at vi igangsætter en udvikling af forretningen, eller at du benytter dig af muligheden for ejerlederrådgivning i en periode.

Er det finansieringen, som udgør tvivlen i forhold til udviklingen af forretningen, kan vi informere dig om mulighederne for at igangsætte en kapitalfremskaffelse.

Optimering af virksomheden med den gratis, indledende sparring, FIAG

Gør FIAG til en del af processen ved salg, køb eller udvikling af din forretning

Ved du allerede nu, at FIAG skal være en del af forløbet med enten salg, køb eller udvikling af forretning, kontakt Frank Jensen på mail eller på telefon 24 42 79 16. og kom godt i gang med en vellykket proces.