Udvikl forretningen med kapitalfremskaffelse

Den rigtige kapital styrker forretningsgrundlaget

Incitamentet for at igangsætte processen for kapitalfremskaffelse varierer fra forretning til forretning, ligesom det også er individuelt, om forretningen har behov for økonomisk eller vidensbaseret kapital. Målet om at styrke forretningsgrundlaget ved at optimere produktiviteten eller udvide produktsortimentet er blandt de typiske årsager til, at forretningsejere søger kapital.

Uafhængigt af det formål, der er for at igangsætte processen for kapitalfremskaffelse, baserer vi altid arbejdet på en yderst struktureret proces, hvor vi skaber klarhed over og forståelse for netop din situation og dit behov. Herefter indleder vi konkret søgningen efter en eller flere potentielle investorer i vores store database.

Alle investorerne i databasen er validerede og er bevidste om, hvad det indebærer at investere i en forretning – både i forhold til de risici, der er forbundet med en investering, og de gode afkast en investering i mange tilfælde også er. Det danner grundlag for en effektiv og professionel proces, når du søger kapital.

Som potentiel investor skal du ligeledes have en garanti for, at de forretninger, vi søger investorer til, har det udviklings- og fremtidspotentiale, som danner grundlag for gode afkast. Derfor begynder vi altid processen for kapitalfremskaffelse med at udarbejde en veldokumenteret værdiansættelse.

Kapitalfremskaffelse med betydning for virksomhedsudvikling

Hvad enten du søger kapital eller vil investere i en af vores mange, interessante udviklings- og investeringsprojekter, finder du uddybende information herunder.


Målet med kapitalfremskaffelse og investering skal være afstemt

Hvilken type investor har du behov for?

Som nævnt behøver en investor ikke udelukkende at bidrage med økonomiske ressourcer, da viden og erfaringer er kvaliteter, som vi i stigende grad oplever, at der er en stor efterspørgsel på, når folk henvender sig til os for at igangsætte en kapitalfremskaffelse.

Afhængig af din forretnings situation vil vi sammen med dig vurdere, om det ene og alene er en økonomisk kapitalfremskaffelse, vi skal igangsætte, eller om forretningen har brug for en investor, som også kan bidrage med sine egne erfaringer inden for eksempelvis ledelses- og virksomhedsudvikling.

Hvis forretningen står overfor en udvidelse af produktionsapparatet for at kunne indfri markedets efterspørgsel, vil en økonomisk investering være oplagt at søge. Skal forretningen derimod ekspandere uden for landets grænser inden for et forretningsområde, som ikke er en del af det traditionelle område, eller er dine erfaringer inden for en sådan udvikling begrænsede, vil den optimale kapitalfremskaffelse resultere i en investor med erfaring inden for international forretningsudvikling.

I nogle tilfælde vil en investor ikke være den optimale løsning, men derimod en partner, som kan blive en del af forretningens daglige drift og udvikling. Det skal dog understreges, at en investor med erfaring inden for ledelses- og virksomhedsudvikling også vil kunne sparre med dig i forhold til driften og udviklingen ved eksempelvis at indgå i virksomhedens bestyrelse. Det er blot på to niveauer og afhænger af den enkelte forretning.

Hvis du selv er usikker på, hvorvidt det er en kapitalfremskaffelse eller en partner, du søger, kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig i forbindelse med udvikling af forretning.

Image

Virksomheden skal værdiansættes

Enhver kapitalfremskaffelse begynder med, at vi udarbejder en værdiansættelse af din forretning. Det gør vi, fordi værdiansættelsen afspejler forretningens aktuelle markedspris og udviklingspotentiale, hvilket er en væsentlig faktor for investorer i forbindelse med investering.

Værdiansættelsen, som vi udarbejder i forbindelse med kapitalfremskaffelse, er den samme, som når vi skal sælge en virksomhed. Værdiansættelsen er et resultat af forretningens historik, forretningen set i forhold til de ’vigtige faktorer’ såvel som forretningens fremtidige potentiale. En dybdegående forståelse for den måde vi udarbejder en værdiansættelse på, finder du på siden for ’Værdiansættelse’.

Potentielle investorer får adgang til værdiansættelsen og de informationer, som ligger til grund for prissætningen. Det er deres redskab til at vurdere, om de er villige til at foretage en investering i den pågældende virksomhed med de betingelser og risici, det indebærer.

En værdiansættelse danner grundlag for kapitalfremskaffelse og investering

Databasen er udgangspunktet

Når vi har afklaret, hvilken type investor du har behov for og udarbejdet en værdiansættelse af din forretning, tager vi udgangspunkt i vores database, som består af mere end 10.000 potentielle investorer, købere og sælgere. I denne sammenhæng er sælgerne i databasen ikke relevante, men det er investorerne og køberne.

Selvom køberne i databasen ikke er deciderede investoremner, er de alligevel interessante, fordi en forretning, som søger kapitalfremskaffelse kan have deres interesse, også selvom de ”blot” kan foretage en investering i forretningen – og ikke købe den. Når du vælger at lade os forestå en kapitalfremskaffelse til din forretning, er vi opmærksomme på at drage fordel af alle potentielle aspekter og muligheder i vores brede netværk.

Alle investorer og købere i databasen er validerede, hvilket sikrer, at vi kender til investorernes evne og interesse for investering i seriøse forretninger med potentiale.

Med udgangspunkt i emnerne i databasen og deres risikovillighed såvel som den aktuelle forretnings behov for risikovillig kapital, udvælger vi den eller de potentielle investorer, som vi finder interessante i forhold til forretningen, som søger kapitalfremskaffelse. Herefter er det væsentligt at vurdere, om der er overensstemmelse mellem dine fremtidige forventninger og investorens.


Kapitalfremskaffelse og investering er en fordel for begge parter

Overvejer du investering?

Vi har hele tiden interessante projekter, som vi søger investorpartnere til, ligesom vi løbende gennemfører investeringsprojekter.

Forretningerne er værdiansatte, så det bliver tydeligt, hvilke forhold og muligheder der gør sig gældende i den enkelte forretning. Som investor får du adgang til informationen omkring forretningen, så du kender til dennes historik og vurderingen af det fremtidige potentiale. Du ved, hvad du investerer dine penge i.

Nogle af forretningerne giver gode afkast på et stabilt niveau, men skal måske ændre i ejerkredsen eller udvide aktiviteterne. Andre forretninger bærer præg af et uudnyttet udviklingspotentiale. 15 procent eller derover i afkast ved investering i landets små og mellemstore virksomheder hører ikke til sjældenhederne.

Der er stor efterspørgsel på investorer med "kloge" penge', som også er villige til at indgå i forretningernes bestyrelser.

Image

Igangsæt processen allerede i dag

Ønsker du at igangsætte processen for kapitalfremskaffelse, eller er du mulig investor, kontakt Flemming Clausen.