Køb af forretning

Køb af virksomhed er en struktureret proces

Arbejd målrettet med køb af forretning

Når du indgår en købsaftale med os, tager vi udgangspunkt i din situation, herunder dit incitament for køb forretning, for at finde den forretning, som matcher dine krav og gør det muligt at realisere dine målsætninger.

Grundlaget for vores søgning efter den rette forretning er vores database, som består af mere end 20.000 potentielle sælgere, købere og investorer. Hvad enten dit køb af forretning er baseret på fusion eller opkøb, eller du vil starte som selvstændig, har vi den rette tilgang til processen og det store netværk, som også er afgørende, for at gennemføre en effektiv og kompetent proces.

En dybere forståelse for processen omkring dine muligheder for køb af forretning, og de fordele der er ved at indgå en opkøbsaftale med os, finder du i nedenstående.


Arbejd målrettet med køb gennem en opkøbsaftale med Butiksbørsen

Alternativet til selv at scanne markedet for potentielle opkøbsmuligheder er at indgå en opkøbsaftale med ButiksBørsen A/S. Når du vælger at lade os forestå opkøbsprocessen, igangsætter vi et decideret opkøbsprojekt, hvor vi på basis af dine ønsker og specifikationer indleder en målrettet søgning efter opkøbsemner.

Søgningen efter interessante opkøbsemner foretages i vores netværk af partnerrådgivere, i vores omfattende database bestående af potentielle sælgere samt ved branchesøgninger og annoncering.

Hvert emne, der modsvarer de ønsker og specifikationer, som du har til køb af forretning, vil blive præsenteret gennem et detaljeret ”mini-prospekt”. Mini udgaven af prospektet vil danne grundlaget for den interne vurdering samt efterfølgende dialog og eventuelle forhandling omkring købet af forretning. Dermed bliver alle emner, som skal vurderes, præsenteret i samme format, hvilket gør det lettere at forholde sig til og sammenligne de foreslåede opkøbsemner.

En opkøbsaftale baseres på et grundhonorar, et honorar for udarbejdelse af de enkelte ”mini-prospekter” og slutteligt et succes-fee baseret på forretningens omsætning. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer igang med et målrettet og struktureret opkøbsforløb med ButiksBørsen, så kontakt en af vores virksomhedsmæglere.


Processen for køb af virksomhed

Det første, vi gør, når du henvender dig til os for at købe en forretning, er at afklare, hvilket incitament som ligger til grund for det kommende køb. Skyldes det, at du har truffet beslutningen om at blive forretningsejer, eller er grunden, at du vil styrke din nuværende forretning, herunder positionen på markedet og spredning af risici? Ligeledes skal vi have kendskab til de brancher, som har din interesse. Drejer det sig om fusion eller opkøb sætter vi os yderligere ind i den aktuelle branche, så vi har optimale forudsætninger for at sikre dit rette køb af virksomhed.

Med afklaringen om hvad hensigten med køb af virksomhed er, begynder vi søgningen i vores emnedatabase bestående af mere end 10.000 potentielle sælgere, købere og investorer.  For hver af de potentielle salgsemner, der matcher dine krav og ønsker, udarbejdes der et prospekt med relevante oplysninger, så du har det nødvendige overblik og den rette forståelse, når du skal vurdere den enkelte virksomhed.

Prospektet udgør det grundlag, som du ud fra skal beslutte, om du ønsker en fremvisning af virksomheden eller ej, hvorefter en eventuel forhandling om købet af virksomheden skal finde sted.


Start købsprocessen

Igangsæt din købsproces, kontakt os allerede i dag.