De rette rådgivere er afgørende for processen

Tillid og ekspertise er afgørende

Advokaten, revisoren og pengeinstituttet har – foruden os som virksomhedsmægler – væsentlige funktioner I forbindelse med salg, køb og udvikling af forretning. Derfor er det selvsagt vigtigt, at de forskellige rådgivere har den rette erhvervsmæssige tilgang til og forståelse for den enkelte proces.

Gennem mange år har vi opbygget et bredt netværk af kompetente rådgivere, som vi har indledt et samarbejde med. Vi kalder dem rådgiverpartnere. Rådgiverpartnerne er lokaliseret i hele landet, og vi har altid mulighed for at aktivere dem i arbejdet.

I forbindelse med både salg, køb og udvikling af forretning er det afgørende, at den/de relevante rådgivere gøres til en del af processen så tidligt som muligt. Derfor vil du ofte have tilknyttet advokat, revisor og pengeinstitut, når du kontakter os, men er det ikke tilfældet, har vi muligheden for at sætte dig i kontakt med de relevante rådgiverpartnere.

Yderligere information om advokatens, revisorens og pengeinstituttets rolle i processen finder du herunder.

De rette rådgiverpartnere er afgørende for salg, køb og virksomhedsudvikling

Alle rådgiverpartnere har en afgørende funktion i processen med salg, køb og udvikling af virksomhed

Rådgiverpartnernes funktion

Som nævnt bidrager hver rådgiver med sine kompetencer og sin ekspertise i processen omkring salg, køb og udvikling af forretning, og samlet resulterer det i et effektivt forløb til fordel for dig. Uafhængigt af det arbejde, som venter eller allerede er i gang.

Advokatens ansvar i forbindelse med salgs- og købsprocessen er, at det juridiske grundlag er korrekt defineret. Det indebærer, at kontrakten mellem sælger og køber er udarbejdet efter de gældende love og regler. Med relation til de juridiske forhold er det revisorens opgave at sikre, at blandt andet de skattemæssige aspekter ligeledes er i overensstemmelse med lovgivningen.

Derudover er et af pengeinstituttets ansvarsområder at formidle en delfinansiering af købet eller udviklingen af forretningen og indgå som den fremtidige partner for at etablere et effektivt og brugbart grundlag for driftskreditten. Det indebærer, at de skaber klarhed over og forståelse for de finansieringsmodeller, som findes, og de kan stå inde for i forhold til den aktuelle sag.

Som nævnt er det optimale at inddrage de forskellige rådgivere så tidligt som muligt i processen. Derfor vil du i mange tilfælde allerede have tilknyttet advokat, revisor og pengeinstitut, når du indleder et samarbejde med os. Men er det ikke tilfældet, kan vi informere dig om, hvilke rådgiverpartnere der findes i dit område. Herefter kan du vurdere, om en eller flere af disse skal inddrages i forløbet, eller du vil finde andre, som kan tage sig af den eller de nødvendige opgaver i processen.

En rådgiverpartner behøver ikke at være hverken advokat, revisor eller et pengeinstitut. Markeds- og forretningsudviklere såvel som ledelseskonsulenter er også blandt de rådgiverpartnere, vi arbejder sammen med. Summit Consulting, der er eksperter i at gennemføre effektive ejer- og generationsskifter og håndtere konfliktfyldte forretningsoverdragelser, er også blandt vores rådgiverpartnere. Det betyder, at vi i forbindelse med ejer- og generationsskifte kan henvise til dem, hvis det er relevant. Dermed opnår du de bedste forudsætninger for en god og professionel proces.


Ekspertise og tillid er afgørende

Det er vigtigt, at rådgiverpartnerne højner standarden for de ydelser, som vi tilbyder. Når de kan det, gør vi dem til en del af forløbet, fordi vi har en klar hensigt om at give dig den bedste service på markedet.

I samarbejdet med partnerne lægger vi derfor desuden stor vægt på, at det er personer, som du kan have tillid til. Det vil sige, at de besidder de kompetencer, der er afgørende for, at de kan løse netop din opgave. Derfor er stor viden, indsigt i og forståelse for det erhvervsmæssige område afgørende, når vi udvælger rådgiverpartnerne.

Ydermere er det relevant, men ikke afgørende, at de har et lokalt kendskab. Det er vores overbevisning, at rådgivere, som ved, hvad der sker i dit nærområde og kender til den udvikling, der har været gennem tiden, kan bidrage positivt i forløbet. Men tillid, specifik brancheindsigt og kompetencer er og bliver de mest markante og afgørende faktorer.

Vægtningen af erfaringer og det lokale kendskab inddrager vi naturligvis også, når vi afholder seminarer og workshops i hele landet. Ved disse arrangementer sammensætter vi et hold af dygtige, relevante rådgiverpartnere med kendskab til lokalområdet i det, vi kalder Ejerskifte Dream Teamet. Med den rette kombination af ekspertise og forståelse får du de bedste forudsætninger for at få det fulde overblik.

Hvilke typer af seminarer og workshops vi afholder, og hvornår de finder sted nær dig, kan du holde dig opdateret omkring på siden for 'Seminarer' og siden for 'Workshops'.

De rette rådgivere gør den helt store forskel

Det er afgørende, at de rådgivere, som du involverer i processen omkring salg, køb eller udvikling af forretning, har den nødvendige ekspertise og erfaring til at kunne rådgive dig i forløbet. Indsigt i og erfaring med ejer- og generationsskifte er i den sammenhæng af afgørende betydning.

Ligeledes er det væsentligt at inddrage rådgiverne så tidligt som muligt i processen. Det skaber de bedste betingelser for, at alle aspekter i forløbet bliver håndteret rettidigt.

En kompetent rådgivning i de forskellige faser i processen skaber de bedste forudsætninger for et vellykket forløb, som sikrer dig et godt salg eller køb af forretning - eller en udvikling, som resulterer i løbende gode afkast og en optimal værdi ved et exit.

Få overblikket med FIAG

Står du overfor et forløb med enten salg, køb eller udvikling af forretning, kan du med fordel vælge at aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er gratis, indledende sparring og giver dig indsigt i og forståelse for rådgivernes funktion ved både salg, køb og udvikling af forretning.

Mød rådgiverpartnerne ved se seminar

I samarbejde med vores rådgiverpartnere afholder vi løbende seminar om salg, køb og udvikling af forretning. Ved seminarerne bidrager hver rådgiver med sit perspektiv på ejerskifteprocessen, hvilket er en unik mulighed for at få den forståelse for hele forløbet, der er afgørende for et vellykket resultat.

Du finder vores kommende seminarer her.