Salg af forretning

En struktureret proces danner grundlag for et effektivt forløb

Når du beslutter at sælge din forretning, igangsætter du en omfattende salgsproces. Processen omfatter selvfølgelig selve salget af forretningen, herunder kontakten til køber, men salget af en forretning er mere end det.

Salget af en forretning begynder altid med, at vi udarbejder en værdiansættelse, og vurderer om det er relevant at igangsætte en salgsmodning. En salgsmodning kan i nogle tilfælde kræve en decideret udvikling af forretningen.

Med en salgsklar forretning igangsætter vi næste del i fasen, som omfatter udarbejdelse af prospekt, listning, selve salgsprocessen, indhentning af LOI, signing og closing.

Yderligere information og forståelse for selve salgsprocessen, finder du herunder.

Salg af virksomhed er en omfangsrig proces

Der er ingen forretningstyper, vi ikke kan sælge

"Er der forretningstyper, som I ikke kan sælge?" er et spørgsmål, som vi ofte får. At der er forretningstyper, som ikke kan sælges, er åbenbart en melding, som forretningssejerne nogle gange støder på, når de kontakter mæglere vedrørende salg af forretning. For vores formidling gælder det, at vi formidler alle typer af forretninger med undtagelse af smålandbrug og fiskeri. Selv store landbrug formidler vi, fordi disse i dag mere er en investeringsproces, end det reelt er et driftssalg med indgående kendskab til landbrug. Dermed dækker vi stort set alle brancher og forretningstyper.

Vi er bevidste om, at flere andre, mindre mæglere ikke vil beskæftige forretninger, fordi de ikke har kundegrundlaget og snitfladen til det. De arbejder primært kun med forretninger, der enten producerer under deres eget varemærke, er underleverandør eller handelsvirksomhed, der repræsenterer kendte og etablerede varemærker og produkter. Det er forståeligt ud fra det perspektiv, at disse virksomheds- og forretningstyper som udgangspunkt er nemmere at formidle. Men det udelukker ikke et samarbejde med os, for som nævnt sælger vi stort set alle typer af forretninger - også de lidt mere langhårede og avancerede.

Fælles for de forretninger, vi har til salg, er blot, at de bliver positioneret på et solidt branchekendskab, får et langt større udstillingsvindue hos os og bliver præsenteret for langt flere potentielle købere. Årsagen er, at vi har mere end 20 års erfaring og hele tiden investerer masser af ressourcer i direkte annoncering såvel som i vores store supportteam, der støtter alle vores mæglere med proaktive søgninger i vores omfattende database og gennem løbende kontakt- og akkvisitionsaktiviteter rettet mod alle brancher i det danske erhvervsliv.

Herudover har vi hvert år mere end 2000 deltagere ved de mange seminarer, som vi løbende afholder over hele året sammen med lokale rådgiverpartnere, herunder advokater, revisorer og finansielle sparringspartnere som pengeinstitutter og investorer. Seminardeltagerne er alle som udgangspunkt enten købere eller sælgere. Det betyder, at den omfattende seminaraktivitet også bliver positivt udnyttet til at knytte kontakt mellem rigtig mange ejerledere, der går med salgs- og købstanker.

Du kan læse mere om vores seminarer på siden for 'Seminarer"'.


Værdiansættelsen er afgørende ved salg af virksomhed

Værdiansættelsen er afgørende for salg af virksomhed

Den første fase i forbindelse med et salg af en forretning omfatter en værdiansættelse. Vi udarbejder altid en værdiansættelse på baggrund af virksomhedens historik, de ’vigtige faktorer’ og forretningens fremtidige potentiale. Det skyldes, at de tre aspekter resulterer i en prissætning af forretningen, der er realistisk og brugbar.

Hvordan vi undersøger forretningens historik, hvad de ’vigtige faktorer’ indebærer, og hvordan vi vurderer forretningens fremtidige potentiale, kan du læse meget mere om på siden for ’Værdiansættelse’.

Image

Prospektet skaber forståelse for og indsigt i virksomheden

I forbindelse med udarbejdelsen af prospektet for den aktuelle forretning besøger vi altid forretningen og sætter os grundigt ind i alle relevante forhold. Som nævnt foregår alle besøg diskret, så medarbejderne ikke vil få mistanke om, at et salg af forretningen er aktuelt og derfor lader sig påvirke af det under arbejdet.

Prospektet omhandler baggrunden for salget af forretningen, herunder forventninger til køberprofilen og en informativ beskrivelse af alle forhold i forretningen: forretningens profil, forretningens position, forretningens potentiale, de officielle forhold vedrørende forretningen og naturligvis forretningens værdi.

Forretningens profil omfatter informationen om forretningsgrundlaget, historien og strukturen, herunder markedsføring, selve organisationsstrukturen, eksempelvis om der er mellemledere i forretningen, forretningsgangen og samarbejdspartnere.

Indsigt i forretningens interne, normaliserede regnskaber, som indebærer forretningens realiserede tal og balance, og forståelse for marked, kundegrundlag og konkurrenter udgør sammen med en analyse af forretningens udnyttede kapacitet og produktion vores vurdering af forretningens aktuelle markedsposition.

Forretningens potentiale er ligeledes en del af prospektet. Forretningens styrker, muligheder, synergier og estimater danner grundlaget for vores vurdering af potentialet. De officielle forhold omkring forretningen indebærer blandt andet kontraktforhold, konkurrenceklausuler og varelager.

Tilsammen er informationerne i prospektet med til at give potentielle købere en forståelse for forretningen, og det grundlag den er opbygget på. Prospektet vil ikke lægge offentligt tilgængeligt på noget tidspunkt, men sendes ud til interesserede købere, når de er blevet valideret og har underskrevet en fortrolighedserklæring.


Processen punkt for punkt

Processen for salg af virksomhed punkt for punkt

Effektiviser salget

Tidsperspektivet for et salg af forretning afhænger til dels af, hvilken type forretning og branche det drejer sig om, og dels den position, forretningen har på markedet, og det grundlag den bliver udbudt til salg på.

Sidstnævnte aspekt kan du selv påvirke ved at sikre, at forretningen gennem årene har udviklet sig optimalt og dermed er forberedt på dit exit. Ligeledes kan du selv bestemme, om prissætningen af forretningen skal afspejle den reelle markedsværdi.

Vi tilbyder at skabe optimale betingelser for, at virksomheden er positioneret til et effektivt salg på baggrund af en realistisk og brugbar værdiansættelse.


Salg af virksomhed er baseret på en stærk position og et kommercielt grundlag

I vores database, der består af mere end 20.000 potentielle sælgere, købere og investorer søger vi efter potentielle købere til din virksomhed. Derudover annoncerer vi ugentligt i de største, landsdækkende medier, ligesom vi også positionerer forretningen på de sociale medier.

Det betyder, at når du har besluttet, at vi skal forestå et salg af din forretning, bliver den eksponeret overfor den størst mulige målgruppe. Det er selvsagt afgørende for at sikre et effektivt salg af din forretning.

Herudover afsøger vi også markedet for relevante og potentielle køberemner og inviterer dem til at kigge nærmere på forretningen og de muligheder og fordele, et køb kan indebære for dem. Da vi indtager en ledende position på markedet for salg og køb af butikker og detailforretninger, kender man os og ved, at vi altid repræsenterer seriøse emner, hvilket altid giver en god og positiv respons fra rigtig mange af de forretninger, vi henvender os til.

Vi har en stor og kompetent back-end og supportfunktion, der sikrer en nødvendig og omfattende support til vores mægler-team i forbindelse med markedsføringen og kundeservicen i deres salgsprocesser.

Det betyder, at vores mæglere kan koncentrere sig om at formidle din forretning på det kommercielle område og ikke drukner i administrative opgaver og processer. Hertil kommer, at vi udgør det absolut bedste udstillingsvindue for butikker og detailforretninger såvel som små og mellemstore virksomheder, da vi får masser af opmærksomhed fra det danske erhvervsliv og samtidig har adgang til landets største database med potentielle købere og investorer.

Det er en stor og kompleks maskine, der sættes i gang, når du sætter din forretning til salg hos os.

Ved salg af virksomhed er den rette eksponering væsentlig

Salgsprocessen går i gang

Når potentielle købere henvender sig på din forretning, har vi en indledende og afklarende dialog, så vi kan etablere en forståelse for deres hensigt og formål for henvendelsen. Alle potentielle købere er visiterede og validerede, inden de får adgang til information om forretningen, hvilket betyder, at vi ved, at de dels har de rette forudsætninger for at drive forretningen og dels har den nødvendige kapital.

Hvis en køber ønsker at understøtte sin indsigt og forståelse med et forretningsbesøg, så arrangerer vi sammen med sælger en fremvisning. Er det ikke officielt, at forretningen er til salg, så vil vi, udover at vi altid er meget diskrete, sikre, at fremvisningen foregår både på en sådan måde og på et tidspunkt, hvor ingen i organisationen på noget tidspunkt finder ud af, at forretningen er blevet besigtiget af en ny, potentiel ejer.

Den afsluttende proces

Hvis den potentielle køber er interesseret i forretningen efter fremvisningen, skal vedkommende underskrive en LOI, hvorefter forhandlingerne i forbindelse med salget af forretningen kan gå i gang. Et salg af en forretning er altid et resultat af en forhandlingsproces, men med en værdiansættelse udarbejdet af os, har du et godt grundlag for en konstruktiv forhandling.

Når du sammen med køber – og med assistance under forløbet fra os – er nået til enighed om salget af forretningen, underskrives kontrakten, og betalingen for forretningen gennemføres. Herefter overtager den nye ejer forretningen, ud fra de betingelser forhandlingsprocessen har resulteret i.

Forhandlingen er sidste led i processen for salg af virksomhed

Igangsæt salgsprocessen i dag

Vil du sælge din forretning gennem en effektiv og kompetent salgsproces, kontakt os allerede i dag.