Seminarer om salg, køb og udvikling af forretning

Deltag i et seminar og få det rette udgangspunkt for processen

Gennem hele året afholder vi gratis seminarer om køb og salg af forretning. Formålet er at give dig den rette og nødvendige indsigt i ejerskifteprocessen set fra samtlige rådgiveres perspektiv. Så du har de bedste forudsætninger for at indlede og gennemføre en effektiv og vellykket proces. Seminarerne bliver i samarbejde med advokat, revisor og pengeinstitut afholdt i hele landet.

Tilmelding til seminarer om salg, køb og udvikling af virksomhed

Tilmelding

Kommende seminarer samt program og tilmelding finder du her.

Klik her for program og tilmelding

Seminarer om værdi, køb og salg

Seminar I: Værdi/køb/salg

Dette seminar beskrives bedst som basis-seminaret, der fokuserer på værdiansættelsen af forretningen samt de 'vigtige faktorer', der dels afgør værdien af forretningen, og dels vurderer om forretningen er klar til salg, eller den skal gennemgå en salgsmodning eller udviklingsproces, før den kan sælges til den optimale pris.

Alle foredragsholdere kommer i deres indlæg ind på alle de kommercielle, organisatoriske, juridiske, økonomiske og finansielle forhold, der er relevante for salg og køb af forretning set fra deres perspektiv. Det klæder alle seminardeltagere godt på, når de skal tage stilling til denne store og afgørende beslutning, det er at sælge eller købe en forretning.

Image

Seminar II: Virksomhedsudvikling og exit-strategi

Dette seminar er et godt supplement til det første seminar, værdi/køb/salg, fordi du får et godt indblik i, hvordan du skaber det optimale grundlag for udviklingen af din forretning, samt hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan udarbejde din exit-strategi, så den er baseret på den overordnede forretningsstrategi og dermed kan danne rettesnor og fokus for udviklingen af forretningen.

Netop spørgsmålet om exit-strategien berøres, så der skabes en god forståelse for denne disciplin, der korrekt udført kan få stor indflydelse på både værdien af forretningen og salgbarheden.

Igen, sikrer foredragsholderne med deres indlæg, at alle relevante forhold beskrives, så seminardeltagerne både kan ruste sig til selve udviklingsprocessen såvel som de forberedende øvelser, der skal foretages, når du skal gøre dig klar til tiden efter rollen som ejerleder.

Seminarer om virksomhedsudvikling og exit-strategi

Rådgiverpartnere med ekspertise og lokalt kendskab

Vi har valgt, at Ejerskifte Dream Teamet skal bestå af lokale rådgivere med erfaring og indsigt i forretningsområdet og ejerskifte, fordi et efterfølgende samarbejde mellem dig som deltager og en eller flere af de pågældende rådgivere dermed kan foregå lokalt, og derudover har både advokaten, revisoren og pengeinstituttet et solidt kendskab til og en god forståelse for lokalsamfundet.

Ejerskifte Dream Team

Foredragsholderne ved seminarerne består altid af advokat, revisor, pengeinstitut og virksomhedsmægler, hvilket udgør det, som vi kalder Ejerskifte Dream Teamet. Det skyldes, at disse rådgivere tilsammen er i stand til at varetage og gennemføre absolut hovedparten af alle de elementer, som et ejerskifte består af. Der kan være spørgsmål af teknisk karakter, hvor man må involvere tekniske, faglige kapaciteter og specialister. Men Ejerskifte Dream Teamet kan bidrage med alle de grundlæggende elementer og den rette indsigt i ejerskifteprocessen.

Ejerskifte Dream Teamet, som gæster dit lokal- eller nærområde, når vi afholder seminar eller workshop, er ikke det samme i hele landet. Derimod består teamet ved hvert arrangement af en advokat, revisor og et pengeinstitut fra lokalområdet. Alle er de nøje udvalgt med udgangspunkt i vores samarbejde med rådgiverpartnere i hele landet. Du kan læse mere om vores rådgiverpartnere på siden for 'Rådgiverpartnere'.


Kombiner et seminar med FIAG

Du kan med fordel vælge at kombinere deltagelsen i et seminar med FIAG, der er gratis, indledende sparring ved salg, køb og udvikling af forretning. Så er du sikret det optimale udgangspunkt for den kommende proces.