Undgå at ejerskiftet eller generationsskiftet skaber problemer

Summit Consulting skaber grundlaget for en professionel overdragelse af din forretning

Når ansvaret for forretningens daglige drift skal overlades til en ny ejer, medfører det en stor omvæltning, ikke kun på det ansvarsmæssige område, men i særdeleshed også på det personlige plan. Den personlige, mentale forberedelse er dog ofte et aspekt, som ejerledere undervurderer, er Summit Consultings erfaring.

Summit Consulting arbejder hver dag med ejerledere, der har valgt at overdrage ansvaret for deres forretning til en ny ejer. Mange års erfaring bevirker, at de ved, hvilke områder det er vigtigt at være ekstra opmærksom på, når det drejer sig om det personlige plan.

Summit Consulting er, kort sagt, eksperter i at håndtere ejer- og generationsskifter på det ledelsesmæssige og personlige plan, mens vi er eksperter på det kommercielle niveau. Det har vi valgt at gøre til din fordel ved at indlede et økonomisk uafhængigt samarbejde.

På baggrund af et møde afdækker Summit Consulting din situation, og med udgangspunkt i denne planlægger de et forløb, hvor de sammen med dig sikrer, at det tidsmæssige råderum, du får tilovers, ikke bliver til et tomrum. Ved generationsskifte kan de være med til at fastlægge en klar plan for, hvordan ansvaret fra den ene generation til den næste skal overdrages.

Vil du vide mere om, hvordan Summit Consulting arbejder, og hvordan de kan hjælpe dig, finder du uddybende information i det følgende.


Hvorfor skal Summit Consulting være en del af ejer- eller generationsskiftet?

Summit Consulting er en oplagt part at inddrage, når forretningen skal overdrages til nye hænder, fordi de er eksperter i at hjælpe ejerledere i overgangen fra eksisterende ejerleder til tidligere ejerleder. At overlade ansvaret for forretningen til en anden er nemlig ikke kun en beslutning, som kræver, at de formelle aspekter, såsom det juridiske og økonomiske grundlag, er i orden. Det ledelsesmæssige aspekt og den mentale afklaring og omstilling er mindst ligeså vigtig.

Den mentale afklaring skal blandt andet sikre, at du er bevidst om det tidsmæssige råderum, du får, når du ikke længere er ansvarlig for den daglige drift og udvikling i forretningen. For nogle er det let at udfylde den tid, som bliver tilovers, mens det for andre skaber udfordringer.

I forbindelse med et generationsskifte er det ydermere vigtigt at være bevidst om det økonomiske aspekt, så det ikke skaber stridigheder på tværs i familien, ligesom det er afgørende at vide, hvordan forretningen overdrages fra den ene generation til den anden. Ellers kan det komplicere og besværliggøre generationsskiftet.

Det klassiske eksempel er en datter eller søn, der har overtaget ansvaret for forretningen efter sin far. På det juridiske og økonomiske plan er alt håndteret i henhold til retningslinjerne, men fordi faderen stadig har sin daglige gang i forretningen, får han en uformel magt, som medvirker til, at ansvaret for forretningen reelt set ikke bliver overdraget til den yngre generation.

Lad ikke ejer- eller generationsskiftet udvikle sig til en krise

Gennemførelsen af et ejer- eller generationsskifte, hvor du som ejerleder ikke er mentalt forberedt på det personlige plan, kan medføre personlige kriser såvel som familiekriser.

Det kan skyldes, at du ikke er mentalt forberedt på det tidsmæssige råderum, du har fået, efter du har overladt ansvaret for forretningen til en ny ejer. Det efterlader et tomrum, som kan udvikle sig til en personlig krise.

Du kan også opleve, at der i familien ikke er overensstemmelse i forhold til det økonomiske aspekt i generationsskiftet, ligesom det kan skabe frustration, når du efter at have overladt ansvaret for forretningen til din søn stadig har din daglige gang i forretningen, hvilket resulterer i en uformel magt. Begge situationer kan resultere i en familiekrise.

Summit Consulting kan i begge tilfælde afhjælpe problemerne, men havde du valgt at inddrage dem fra begyndelsen, havde du haft optimale forudsætninger for, at situationen ikke havde udviklet sig.

Hvad enten du vælger at inddrage Summit Consulting i ejer- eller generationsskiftet, optimerer du dine forudsætninger for et vellykket forløb, som ikke ender i hverken personlige eller familiemæssige kriser.

Summit Consulting kan også inddrages, når et ejerskifte skal kommunikeres til organisationen, ligesom de kan gøres til en del af processen ved en fusion, hvor de sikrer en god proces, der gør to tidligere uafhængige organisationer til en ny, sammenhængende organisation med en stærk kultur og gode værdier i et sundt arbejdsmiljø.


Helle Aaes og Steffen Tange fra Summit Consulting har stor erfaring med at sikre den rette, personlige indstilling til en virksomhedsoverdragelse

Sådan arbejder Summit Consulting

En samtale mellem Summit Consulting og dig danner altid udgangspunkt for arbejdet. Samtalen giver dem forståelse for din situation, hvorefter de udarbejder et skræddersyet rådgivningsforløb, der er baseret på dit individuelle behov og bliver gennemført på dine præmisser.

Et rådgivningsforløb kan være kort- og langsigtet, afhængigt af din problemstilling. Nogle forløb indebærer blot et møde, mens andre omfatter en møderække fordelt  over nogle måneder.

Møderne vil omhandle de perspektiver, der er relevante for dig og eventuelt andre aktører at anskue og forholde sig til. Et møde forud for et generationsskifte kan fokusere på, hvordan du bedst muligt videregiver al din erfaring og ekspertise uden at ”stå i vejen” eller påtage dig et for stort ansvar i forretningen. Et fokusområde forud for både et ejer- og generationsskifte kan være, hvilke aktiviteter det tidsmæssige råderum skal bruges på.

I ethvert forløb er det de individuelle behov, som afgør, hvad møderne handler om, men fælles for enhver problemstilling er, at du ved at have den indsigt og erkendelse er med til at skabe rammerne for, at forretningen fortsat udvikler sig, mens du drager fuld nytte af den tid, du nu kan bruge på andre aktiviteter.


Vær proaktiv - og undgå problemer

Selvom du har en klar tro på, at personlige kriser såvel som familiekriser ikke rammer dig, kan det alligevel være en god investering at tage et møde med Summit Consulting. Nogle forløb omfatter blot et enkelt møde, men netop det møde kan være yderst værdifuldt.

Kontakt Summit Consulting i dag

Summit Consulting tager altid udgangspunkt i din situation, så hvad enten du står overfor et kommende ejer- eller generationsskifte, eller udfordringerne har meldt sig, kan du med fordel kontakte Summit Consulting.