Ydelser

De fleste nye detailforretninger starter op med beskedne lokaliteter og lav forbrugerstatus qua ringe kendskabsgrad. Forretningerne er kendetegnet ved lave priser og begrænset indtjening.

Det er vigtigt ved opstart af en forretning, at indehaverne har klarlagt det endelige koncept med udgangspunkt situationen i markedsområdet. Det giver retningslinjerne for hvorledes butikken skal dække forbrugernes behov og hvorledes den drives mest effektivt.

I takt med at forretningerne udvikler sig får de behov for større og mere eksklusive lokaler og som ofte øges serviceniveauet. Alt dette medfører en stigning i omkostningerne, hvorfor en større indtjening er påkrævet og priserne som følge deraf må hæves. På den måde bliver forretningerne mere sårbare overfor bl.a. konkurrence, indtjeningsevne osv.

Løbende tilpasning af driften er således en nødvendighed for at undgå sårbarheder og for at sikre forretningens fortsatte virke.

ButiksBørsen tilbyder rådgivning i alle forretningens faser.

Ved opstart er ButiksBørsen behjælpelig med sparring omkring udfærdigelse af den endelige konceptmodel. Forud for dette tilbydes der rådgivning om markedssituationen.

ButiksBørsen tilbyder endvidere driftsoptimering, hvor indehaverne får uvildig rådgivning omkring forholdene i deres forretning.

Såfremt opgaven kræver vejledning og specialisering, der ligger uden for vores kompetencer har vi et stort netværk af specialister inden for detailhandlen, som vi gerne er behjælpelige med henvisning til.